Van Roosbroeck & Vanhoutteghem, Geassocieerde notarissen te Mol

 

Van Roosbroeck & Vanhoutteghem

Geassocieerde notarissen te Mol

In de context van "verkoopovereenkomst" vindt u op notaris.be nog volgende 39 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

26 Compromis
Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt...

27 Onderhandse verkoopovereenkomst
Onderhandse overeenkomst (of “compromis”) komt tot stand als partijen beiden een wilsovereenstemming...

28 Vernietiging (van een overeenkomst)
Partijen kunnen de vernietiging vragen van een overeenkomst wanneer niet aan bepaalde vereisten werd...

29 Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
In een notariële verkoopakte zal men vrijwel steeds de clausule terugvinden dat het eigendom verkocht...

30 Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?
De term 'voorlopige verkoopovereenkomst' is misleidend omdat die de indruk wekt dat zowel koper als verkoper...

31 Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?
Vooreerst enige verduidelijking omtrent het begrip 'voorlopige verkoopovereenkomst' dat vaak gebruikt...

32 Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?
Wanneer het gaat om de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning, zegt de wet dat het...

33 Hoe legt u een aankoop vast?
U doet dit met een verkoopovereenkomst, vaak compromis genoemd. De notaris maakt een verkoopovereenkomst...

34 Eerst kopen en dan lenen?
De vraag van de kip of het ei. Probeer vóór u koopt al een akkoord te krijgen bij een kredietinstelling....

35 Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?
De notaris maakt na een hele reeks opzoekingen een authentieke akte en geeft de verkoop hierdoor...

36 Wanneer krijgt u de sleutel?
Die krijgt u na ondertekening van de akte en de betaling van de prijs. Maar u kunt het in de verkoopovereenkomst...

37 Ik heb een bod voor een onroerend goed aanvaard via een SMS, in welke mate ben ik nu gebonden?
Bij deze vraag moet je een goed onderscheid maken tussen verschillende zaken: de overeenkomst, het bewijs...

38 Er rust een voorkooprecht op het goed dat ik wil kopen, wat betekent dit concreet voor mij?
Een voorkooprecht is eigenlijk een recht om bij voorrang een goed aan te kopen. De houder van een voorkooprecht...

39 Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?
Een verkoop komt tot stand wanneer de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt over...

Vorige 1 2 Volgende